Ledelsen

Klubbens bestyrelse består af 4 klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til bestyrelsen.

Formanden
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse og repræsenterer klubben udadtil.
Indkalder til og leder bestyrelsesmøderne.

Næstformanden
Er stedfortræder for formanden og er formand for programudvalget, som udarbejder klubbens program.

Sekretæren
Fører referater fra klubmøder og præsidiemøder. Har bl.a. også ansvaret for medlemsplejen.

Skatmesteren
Fører regnskab for klubkontoen og projektkontoen og opkræver kontingent.